Daňové ráje

Daňovými ráji označujeme země, ve kterých jsou mimořádně daňově zvýhodněny zahraniční firmy. Zisky zahraničního podniku (tzv. offshore společnosti) jsou daněny pouze zanedbatelně, dividendy takového podniku vůbec. Firmy s vedením mimo danou zemi nejsou daněny vůbec, jsou od daně z příjmu osvobozeny a získávají také další daňové výhody např. osvobození od cla při dovozu hmotného či nehmotného investičního majetku, většinou nezbytného pro podnikatelský provoz (automobily, kancelářská technika a zařízení). Tyto firmy musí dodržet určité podmínky: činnost společnosti musí být omezena na podnikatelské aktivity mimo danou zemi, držiteli kapitálových podílů musí být cizinci a firma nesmí získávat finance z tuzemských zdrojů. Cílem je přilákání zahraničního kapitálu a vytvořit z příslušné země významné finanční a hospodářské centrum. Většinou se jedná o země s malou rozlohou a nízkým počtem obyvatel, které však vykazují vysoké ekonomické výkony. Počet založených společností v některých daňových rájích dokonce převyšuje počet obyvatel.

 

Význam daňových rájů

Daňové ráje kromě toho, že „šetří“ peníze svých uživatelů, také nutí politiky snižovat daňové zatížení a omezovat byrokracii. Rostoucí význam daňových rájů je nepříjemnou zprávou pro většinu vyspělých evropských zemí. Opět jsou v tom peníze, o které tyto země přicházejí. Nejhlasitějšími kritiky jsou Francie a Německo, které chtějí prosadit téma daňových rájů na půdu organizace OECD. Otázkou ale zůstává, jakou mají tyto země šanci. V českém právním prostředí by byl zákaz podnikání offshore společností v rozporu s listinou základních práv a svobod

Zdroj : https://cs.wikipedia.org/

OECD ( Organizace zemí pro hospodářskou spolupráci a rozvoj ) publikuje tři listiny. Černou,šedou a bílou.

Tzv. listiny daňových rájů se dělí na tři úrovně. Na černé jsou země s označneím tzv. nejhorších provinilců. Dále země, tzv. šedé zóny, které se hodlají podřídit mezinárodním standardům, ale ještě nepodepsaly příslušné dohody. A na tzv. bílém seznamu jsou státy, které plně dodržují standardy OECD ohledně transparentnosti a výměny informací v daňových záležitostech.

Vyhledávání

Anketa

Jak dlouho podnikáte?

1-2 roky (135)
14%

2-5 let (752)
76%

5 let a déle (107)
11%

Celkový počet hlasů: 994