Splatnost faktur je stále delší

01.09.2010 09:40

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR zveřejnila výsledky šetření mezi 506 majiteli či jednateli MSP z průmyslu, služeb, stavebnictví a zemědělství z celé České republiky působících v B2B (business to business) na téma platební morálky.

Víc než polovina dotázaných (58,2 %) uvedla, že s platební morálkou veřejného sektoru má dobrou zkušenost, 13,5 % ji hodnotí jako špatnou. Platební morálka soukromého sektoru je hodnocena poněkud negativněji – 47,8 % oslovených ji považuje za dobrou a 28,5 % za špatnou. „Zhoršení je hlavně problém B2B sektoru (business to business), a ne, jak se někdy prezentuje, B2PA (business to public autority), tedy nejen veřejného sektoru, ale i velkých soukromých neplatičů, poškozujících malé a střední podniky," řekl předseda představenstva AMSP Břetislav Ošťádal.

S projevy platební neschopnosti se setkává 94,4 % oslovených firem. Nejčastěji s pozdní úhradou pohledávky (84,5 %), dále s dohodou o prodloužení doby splatnosti (63 %), s částečnou úhradu (60 %) a neuhrazením pohledávky (58,8 %). Proto si firmy dopředu zjišťují bonitu či solventnost obchodního partnera – častěji ty střední, tj. s více jak 50 zaměstnanci (71,4 %), méně často malé (44,1 %) a mikrofirmy (40,2 %).

„Ale přesto, že přicházejí o desítky až stovky tisíc korun ročně, většinou se tímto rizikem dopředu nezabývají, a řeší je až následně, bez využití externí pomoci nebo pokročilejších nástrojů zajištění splatnosti", upozornil Radek Laštovička, ředitel společnosti Coface Czech.

 

Zdroj : BusinessInfo.cz : Oficiální portál pro podnikání a export 

Vyhledávání

Anketa

Jak dlouho podnikáte?

1-2 roky (135)
14%

2-5 let (752)
76%

5 let a déle (107)
11%

Celkový počet hlasů: 994