Podniková kultura firmy

 

 

 

Firemní kultura – zaběhnutý systém vztahů se kterým se setkáte na každém pracovišti. Firemní kultura hodně ovlivňuje spokojenost zaměstnanců firem. Mezi firemní kulturu lze zařadit například pravidla oblékání, vzájemnou komunikaci, vztahy nadřízených a podřízených. Existuje celá řada firemních kultur – od kultury postavené na přátelství až po formální a chladné vztahy.

 

Firmy stále více využívají služeb analitických společností, zabívajících se právě Analízou podnikových kultur. Nejčastěji pak v dobách krize, kdy se často firemné kultura přetváří.

 

Aspektů podnikové kultury je celá řada, každému podniku pak sedí vlastní varianta. Pro příklad můžeme uvést že Přátelské prostředí se může lépe uplatnit v provozech ( např. McDonald ), kde je potřeba, aby práce zaměstnancům utíkala a když do kolektivu přijde nová posila, necítí se zle. Naopak formální prostřední se dá uplatnit na pracovišťích, kde se zaměstnanci motivují, kde je potřeba věnovat se bez rozptýlení své práci naplno. V takovém systému pak zaměstnanci mají potřeby dokazovat sobé i ostatním své kvality.

Vyhledávání

Anketa

Jak dlouho podnikáte?

1-2 roky (135)
14%

2-5 let (752)
76%

5 let a déle (107)
11%

Celkový počet hlasů: 994