Seznam oborů volných živností

Příloha nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných, ve znění nařízení vlády č. 492/2004 Sb., nařízení vlády č. 100/2005 Sb. (s účinností od 1. dubna 2005) a nařízení vlády č. 324/2006 Sb. (s účinností od 1. července 2006

 

1. Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví zemědělskou technikou

 • posklizňové úpravy rostlinných komodit
 • provozování závlahových systémů a melioračních zařízení
 • provádění zahradních a parkových úprav, s výjimkou architektonických úprav
 • vazba věnců a kytic
 • sběr hub, rostlin a lesních plodin
 • stříhání ovcí
 • ošetřování paznehtů skotu a malých přežvýkavců
 • kování koní
 • poskytování služeb při chovu ryb
 • ........ (jiná obdobná činnost)

2. poskytování služeb pro hospodaření v lesích  a pro myslivost

 • těžba dřeva
 • lesní doprava
 • poskytování služeb v myslivosti
 • úprava loveckých trofejí
 • ........ (jiná obdobná činnost)

3. Chov domácích a zoologických zvířat a poskytování souvisejících služeb

 • chov psů, koček a jiných drobných domácích zvířat
 • výcvik psů
 • výcvik jezdeckých koní
 • chov zoologických zvířat
 • kosmetické úpravy zvířat
 • provozování hotelů a útulků pro zvířata
 • ........ (jiná obdobná činnost)

4. Úprava nerostů a dobývání rašeliny a bahna a jejich úprava

 • úprava nerostů, vyjma soli kamenné,
 • úprava štěrků, písků a valounů dobývaných v korytech vodních toků
 • zpracování soli kamenné
 • dobývání a úprava rašeliny
 • dobývání bahna z vodního dna
 • zpracování hmot pro výrobu porcelánu
 • ........ (jiná obdobná činnost)

5. Výroba potravinářských výrobků zpracování drůbeže, králíků a zvěřiny

 • zpracování ryb a vodních živočichů
 • zpracování vajec
 • zpracování ovoce, skořápkových plodů, zeleniny, brambor a hub
 • výroba jedlých tuků a olejů
 • výroba cukru a přírodních sladidel
 • výroba kakaového prášku a směsí kakaa s cukrem
 • výroba cukrovinek, čokolády a čokoládových bonbonů
 • zpracování medu
 • úprava rýže a luštěnin
 • úprava kávy, čaje, koření
 • výroba potravních doplňků, přídatných a pomocných látek,
 • výroba potravin určených pro zvláštní výživu (dětskou, kojeneckou výživu, bezlepkové, pro redukční, nízkoproteinové diety apod.)
 • výroba kvasného octa a droždí
 • výroba škrobu a potravin na bázi škrobu
 • výroba těstovin
 • výroba musli a směsí obilovin
 • výroba konzervovaných a dehydratovaných výrobků
 • výroba pokrmů bez možnosti přímé konzumace v hostinské provozovně
 • ........ (jiná obdobná výroba)

6. Výroba nápojů výroba vína

 • výroba ovocných vín a medoviny
 • výroba nealkoholických nápojů
 • stáčení a úprava balených vod
 • ........ (jiná obdobná výroba)

7. Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • pro hospodářská zvířata
 • pro domácí zvířata a pro další živočichy


8. Pěstitelské pálení  


9. Výroba škrobárenských výrobků pro nepotravinářské účely  


10. Výroba textilních vláken a tkanin

 • úprava a spřádání textilních vláken
 • tkaní textilií
 • ........ (jiná obdobná výroba)

11. Výroba textilního zboží (kromě oděvů, oděvních doplňků a prostředků ortopedické povahy)

 • ložního prádla
 • bytových a stolních konfekčních textilních výrobků
 • koberců a podlahových textilií
 • lan, provazů a síťovaných textilií
 • pletených a háčkovaných materiálů
 • textilní galantérie
 • ........ (jiná obdobná výroba)

12. Výroba oděvů a oděvních doplňků (kromě kožešinových)

 • výroba svrchního ošacení, společenských oděvů
 • výroba ošacení pro sport a volný čas
 • výroba pracovního ošacení
 • výroba spodního prádla
 • výroba punčochového zboží
 • výroba kožených oděvů a oděvních doplňků
 • výroba kloboučnických výrobků a oděvních doplňků
 • zakázkové krejčovství
 • střihová služba
 • aplikace zdobných prvků
 • výroba kloboučnických výrobků na zakázku
 • ........ (jiná obdobná výroba)

13. Výroba a opravy kožešinových výrobků

 • kožešinových oděvů a oděvních doplňků
 • kožešinového zboží
 • ........ (jiná obdobná výroba, opravy a další související služby)

14. Výroba pletených a háčkovaných výrobků, řemeslné zpracování textilií

 • výroba pleteného a háčkovaného zboží
 • vyšívání, paličkování, drhání
 • malba na textilie
 • ..... (jiná obdobná výroba)

15. Výroba brašnářského a sedlářského zboží (kromě prostředků ortopedické povahy)

 • aktovek, kabelek a podobných zavazadel
 • sedlářských výrobků
 • ..... (jiná obdobná výroba)

16. Výroba obuvi (kromě ortopedické)

 • obuvi
 • ..... (jiná obdobná výroba)

17. Výroba pilařská a impregnace dřeva

 • výroba výrobků z dřevní suroviny
 • výroba železničních pražců
 • výroba dřevité vlny
 • výroba šindelů
 • provozování sušičky dřeva
 • impregnování dřevěného materiálu
 • řezání a obrábění dřeva a obdobných materiálů na pile
 • ..... (jiná obdobná výroba)

18. Výroba dřevěných výrobků (kromě truhlářských a tesařských, nábytku a hraček)

 • dýh a aglomerovaných dřevařských výrobků
 • obalů a palet
 • korkařská a košíkářská
 • bednářských a kolářských výrobků
 • drobných výrobků ze dřeva
 • ..... (jiná obdobná činnost)

19. Umělecko-řemeslné zpracování dřeva

 • řezbářství
 • zhotovování architektonických modelů pro výstavy
 • ..... (jiná obdobná činnost)

20. Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

 • vlákniny, papíru a lepenky
 • vlnitého papíru, lepenky a obalů
 • hygienických a toaletních potřeb
 • kancelářských potřeb
 • tapet
 • nábytku z papíru a lepenky
 • ..... (jiná obdobná výroba)

21. Vydavatelské a nakladatelské činnosti

 • vydávání knih
 • vydávání novin, časopisů a ostatních periodických publikací
 • vydávání fotografií, pohlednic, plakátů, formulářů,
 • vydávání ..... (jiných tiskovin a publikací)
 • vydávání publikací na Internetu
 • korektury a technická redakce

22. Výroba, rozmnožování, nahrávání a distribuce zvukových a zvukově-obrazových záznamů

 • výroba zvukových a zvukově-obrazových záznamů
 • rozmnožování zvukových a zvukově-obrazových záznamů
 • nahrávání zvukových a zvukově-obrazových záznamů
 • distribuce zvukových a zvukově-obrazových záznamů
 • ..... (jiná obdobná činnost)

23. Vázání a konečné zpracování knih a dalších tiskovin

 • vázání
 • laminování
 • kompletace knih a ostatních tiskovin
 • ..... (jiná obdobná činnost)

24. Grafické práce a kresličské práce

 • zpracování grafických návrhů a grafických úprav textů
 • zhotovení technických výkresů
 • zhotovení webových stránek
 • písmomalířství
 • ..... (jiná obdobná činnost)

25. Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv

 
26. Výroba chemických látek a chemických přípravků

 • plastů a syntetického kaučuku
 • nátěrových hmot
 • barviv a pigmentů
 • mýdla, saponátů, pracích, čistících a leštících přípravků
 • chemických látek a přípravků pro výrobní a laboratorní účely
 • ..... (jiných chemických látek a přípravků)

27. Výroba nenahraných nosičů údajů

 • pro zvukové a zvukově-obrazové záznamy
 • disket a pásků pro počítače
 • osobních magnetických karet
 • ..... (jiných nosičů údajů)

28. Výroba chemických vláken

 • syntetických
 • umělých
 • ...... (jiných chemických vláken)

29. Výroba plastových výrobků a pryžových výrobků

 • desek, fólií, hadic, profilů z plastů
 • plastových obalů
 • plastových výrobků pro stavebnictví
 • plastového zboží pro domácnost a obdobné užití
 • plastového nábytku
 • gumárenských výrobků studenou cestou
 • ..... (jiných výrobků)

30. Výroba a zpracování skla

 • výroba plochého
 • výroba dutého
 • výroba užitkového a ozdobného skla
 • výroba skleněných vláken a výrobků z nich
 • výroba technického, laboratorního a optického skla
 • povrchová úprava a zdobení skla
 • ..... (jiná výroba nebo zpracování skla nebo skleněných výrobků)

31. Výroba porcelánových, keramických a sádrových výrobků (kromě pro stavebnictví)

 • výroba užitkového a ozdobného porcelánu a keramiky
 • výroba izolátorů a izolačních kusů
 • výroba keramických výrobků pro technické účely
 • výroba žáruvzdorných keramických výrobků
 • dekorace porcelánu a keramiky
 • ..... (jiných výrobků)

32. Výroba stavebních hmot a stavebních výrobků

 • keramických výrobků pro sanitární účely
 • keramických obkladaček a dlaždic
 • cihel, krytiny pálené a kameniny pro stavebnictví
 • cementu, práškové malty a sádry
 • betonu a výrobků z betonu, cementu nebo sádry
 • ..... (jiných hmot nebo výrobků)

33. Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků

 • brusných nástrojů
 • minerálních nekovových vláken a výrobků z nich
 • minerálních izolačních materiálů
 • ..... (jiných výrobků)

34. Broušení technického a šperkového kamene

 • technického kamene
 • šperkového kamene

35. Výroba a hutní zpracování železa a oceli

 • surového železa, litin, ocelí a feroslitin
 • ingotů a plochých výrobků 
 • trub
 • ..... (obdobných hutních výrobků)

36. Výroba a hutní zpracování neželezných kovů a jejich slitin

 • výroba neželezných kovů a jejich slitin
 • zpracování neželezných kovů na výrobky a polotovary

37. Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů

 • kovových prefabrikátů pro stavby
 • zásobníků a kontejnerů
 • tlakových nádob
 • topných těles a kotlů ústředního topení
 • ..... (jiných výrobků)

38. Výroba kovového spotřebního zboží

 • kuchyňského nádobí a příborů
 • jednoduchých spojovacích součástek
 • kovové galantérie
 • sériově vyráběných klíčů a zámků
 • kovového nábytku
 • ..... (jiných výrobků)

39. Umělecko-řemeslné zpracování kovů

 • kovolijectví, kovotepectví a cizelérství
 • zvonařství
 • pasířství a platnéřství
 • medailérství a ruční rytí kovů
 • cínařství
 • umělecké kovářství
 • ..... (jiné technologie)

40. Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • tepelné zpracování
 • pískování, otryskávání
 • potahování nekovovými materiály
 • svařování
 • lakování
 • ..... (jiné postupy)

41. Výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie

 • motorů a turbin
 • pro dopravu kapalin a plynů
 • uzavíracích a regulačních zařízení pro rozvod kapalin a plynů
 • součástí pro převod otáčivého pohybu
 • ..... (jiných strojů a zařízení pro další účely)

42. Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely

 • pecí, sušáren a hořáků
 • zvedacího a dopravního zařízení
 • chladírenského, větracího a klimatizačního zařízení
 • zařízení pro lunaparky a dalších prostředků lidové zábavy
 • ..... (jiných strojů a zařízení pro další účely)

43. Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

 • pro zemědělství a lesnictví
 • obráběcích strojů
 • strojů pro metalurgii a chemický průmysl
 • stavebních a důlních strojů
 • pro potravinářský a tabákový průmysl
 • pro textilní, oděvní, kožedělný průmysl
 • ..... (jiných strojů a zařízení pro další účely)

44. Výroba a opravy elektrických strojů a přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí a výroba elektrického vybavení

 • elektrických strojů a přístrojů pracujících na střídavém napětí nižším než 50V nebo na stejnosměrném napětí nižším než 75V
 • elektronických zařízení pracujících na střídavém napětí nižším než 50V nebo na stejnosměrném napětí nižším než 75V
 • elektrického vybavení
 • ..... (jiných výrobků pro další účely)

45. Výroba rozvaděčů, baterií, kabelů, vodičů a televizních antén

 • kabelů, vodičů a lamel
 • galvanických článků a baterií 
 • rozvaděčů
 • televizních antén
 • ..... (jiných výrobků pro další účely)

46. Výroba neelektrických zařízení pro domácnost  

47. Výroba elektronických součástek

 • elektronek
 • polovodičových prvků
 • integrovaných obvodů, čipů a mikroprocesorů
 • ..... (jiných součástek)

48. Projektování elektrických zařízení  

49. Výroba zdravotnických prostředků

 • elektrodiagnostických aparatur
 • lékařského nebo veterinárního zařízení
 • mechanoterapeutických pomůcek
 • nástrojů a pomůcek pro lékařské nebo veterinární účely
 • ..... (jiných přístrojů nebo pomůcek)

50. Výroba optických a fotografických zařízení

 • optických prvků
 • optických přístrojů
 • fotografických a kinematografických zařízení
 • ..... (jiných přístrojů a zařízení)

51. Výroba motorových a přípojných vozidel

 • dvoukolových
 • čtyřkolových a ostatních vícekolových
 • pásových
 • přípojných vozidel
 • ..... (jiných vozidel)

52. Výroba karosérií

 • motorových vozidel
 • přípojných vozidel, přepravních kontejnerů
 • drážních vozidel
 • strojů ..... (a jiných zařízení)

53. Stavba a výroba plavidel

 • lodí
 • malých plavidel
 • jachet
 • plovoucích strojů
 • plovoucích zařízení

54. Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

 • lokomotiv
 • samohybných železničních a tramvajových vozů
 • železničních vozů bez vlastního pohonu
 • jiných vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a jejich částí

55. Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků

 • jízdních kol
 • vozíků pro invalidy
 • ..... (jiného dopravního zařízení)

56. Výroba a opravy čalounických výrobků

výroba čalouněného nábytku a matrací

 • zakázkové čalounictví a dekoratérství
 • čalounění dopravních prostředků
 • opravy čalouněných výrobků
 • ..... (jiných čalouněných výrobků)

57. Výroba hudebních nástrojů

 • strunných
 • klávesových
 • dechových
 • bicích
 • dílů a příslušenství hudebních nástrojů
 • ..... (jiných hudebních nástrojů)

58. Výroba sportovních potřeb

 • lyží, vázání a hůlek
 • míčů
 • potřeb pro sportovní rybaření
 • loveckých potřeb
 • sportovních létajících zařízení
 • vybavení tělocvičen a atletických zařízení
 • .... (jiných sportovních potřeb)

59. Výroba her, hraček a dětských kočárků

 • stolních nebo společenských her
 • mechanických nebo elektronických her
 • hracích karet
 • ..... (jiných her)
 • panenek a zvířátek
 • mechanických hraček
 • dětských kočárků
 • skládaček
 • ..... (jiných hraček)

60. Výroba školních a kancelářských potřeb kromě výrobků z papíru

 • per, tužek a náplní
 • razítek a ručních tiskáren
 • potiskovacích souprav
 • ..... (jiných výrobků)

61. Výroba bižuterie šperků z obecných kovů, skla, dřeva, kůže nebo jiných materiálů


62. Výroba kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů a dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

 • košťat a kartáčů
 • deštníků, slunečníků, markýz, žaluzií s výjimkou dřevěných
 • knoflíků, zipů, patentek a dalších šicích potřeb
 • cigaretových zapalovačů, a potřeb pro kuřáky
 • svíček a umělých květin
 • hřebenů
 • upomínkových a dekorativních předmětů
 • ..... (jiných výrobků)

63. Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření  

64. Výroba hnojiv

 • organických hnojiv
 • anorganických hnojiv
 • kombinovaných hnojiv
 • ..... (jiných druhů hnojiv)

65. Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • skladování a zpracování kovového odpadu a šrotu
 • skladování a zpracování nekovového odpadu
 • přeprava fekálií

66. Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody

 • provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
 • provozování vodovodů a kanalizací pro neveřejnou potřebu
 • úprava a rozvod užitkové vody

67. Přípravné práce pro stavby

 • zemní práce a terénní úpravy
 • výkopové práce
 • průzkumné vrtné práce sloužící k získání doplňujících údajů pro dokumentaci staveb
 • odvodňování staveniště
 • lešenářské práce
 • technické rekultivace
 • bourací a úklidové práce
 • ..... (jiné přípravné práce pro stavby)

68. Specializované stavební činnosti

 • studnařské práce (vrtání, údržba a čištění studní)
 • dlaždičské práce
 • potrubářské práce
 • šamotářské práce
 • vložkování komínů
 • ..... (jiné specializované stavební činnosti)

69. Dokončovací stavební práce

 • tapetování
 • malířské a natěračské práce
 • pokládání textilních podlahových krytin
 • montáž okenního a dveřního těsnění, markýz, rolet, žaluzií, protislunečních folií
 • spárování panelů
 • ..... (jiné dokončovací stavební práce)

70. Sklenářské práce, rámování a paspartování

 • sklenářské práce
 • rámování
 • paspartování
 • ..... (jiné obdobné činnosti)

71. Inženýrská činnost v investiční výstavbě

 • technická pomoc
 • inženýrská a investorská činnost
 • stavební dozor
 • ..... (jiné související činnosti)

72. Zprostředkování obchodu a služeb

 • obchodu zemědělskými produkty
 • obchodu potravinami, nápoji a tabákem
 • obchodu textilem, oděvy, obuví
 • obchodu drogistickými a kosmetickými výrobky
 • obchodu elektrickými přístroji a spotřebiči pro domácnost
 • obchodu porcelánovými, sklářskými a keramickými výrobky
 • obchodu nábytkem, podlahovými krytinami, bytovým textilem
 • ..... (jinými výrobky a komoditami)
 • služeb v dopravě
 • služeb v oblasti řemeslných prací
 • ..... (jiných služeb)

73. Velkoobchod

 • zemědělskými produkty
 • potravinami, nápoji a tabákem
 • textilem, oděvy, obuví
 • drogistickými a kosmetickými výrobky
 • zdravotnickými prostředky
 • elektrickými přístroji a spotřebiči pro domácnost
 • nahranými nosiči zvukových a zvukově-obrazových záznamů
 • nenahranými nosiči zvukových a zvukově-obrazových záznamů
 • porcelánovými, sklářskými a keramickými výrobky
 • nábytkem, podlahovými krytinami, bytovým textilem, neelektrickými přístroji a potřebami pro domácnost
 • knihami, novinami, kancelářskými potřebami
 • hrami a hračkami
 • kovy a kovovými rudami
 • tuhými palivy
 • dřevem, stavebními materiály a nátěrovými hmotami
 • železářským, instalatérským a topenářským zbožím
 • chemickými látkami a výrobky
 • obráběcími stroji
 • stavebními stroji
 • textilními stroji
 • kancelářskými stroji a zařízeními a výpočetní technikou
 • zemědělskými stroji
 • motorovými vozidly z výroby
 • součástkami a příslušenstvím vozidel
 • ojetými motorovými vozidly
 • sportovním zbožím
 • ..... (jiným zbožím)

74. Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

 • potravinami a pochutinami
 • nealkoholickými nápoji
 • pivem, vínem a alkoholickými nápoji
 • ovocem a zeleninou
 • masnými výrobky
 • rybami a drůbeží
 • kosmetickým a drogistickým zbožím
 • textilem, oděvy a textilní galantérií
 • obuví a koženým zbožím
 • nábytkem, podlahovými a textilními krytinami
 • elektrickými přístroji pro domácnost
 • výpočetní technikou a kancelářskými stroji
 • železářským zbožím, sklem a porcelánovými a keramickými výrobky
 • knihami, časopisy a kancelářskými potřebami
 • potřebami pro sport a volný čas
 • květinami a zahrádkářskými potřebami
 • živými zvířaty pro hospodářské účely
 • palivy a mazivy
 • pyrotechnickými předměty (třídy nebezpečnosti T0, T1, I. až III.)
 • se širokým sortimentem zboží
 • tabákovými výrobky a potřebami pro kuřáky
 • činnost obchodních domů
 • ..... (jinými výrobky)

75. Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím

 • motorovými vozidly s méně než čtyřmi koly
 • motorovými vozidly s nejméně čtyřmi koly
 • ojetými motorovými vozidly
 • prodej součástek a příslušenství vozidel
 • ..... (jinými vozidly)

76. Maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů

 • prodej a pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů
 • prodej nenahraných nosičů

77. Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny

 • zásilkový prodej
 • stánkový prodej
 • prodej v pojízdných prodejnách
 • prodej prostřednictvím Internetu
 • pochůzkový prodej
 • prodej zboží pomocí prodejních automatů
 • (jiný maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny)

78. Maloobchod použitým zbožím

 • použitým spotřebním zbožím
 • antikvariát
 • ..... (jiný maloobchod použitým zbožím)

79. Provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami  

80. Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • údržba motorových vozidel, ochrana proti korozi
 • opravy a montáž pneumatik
 • montáž autopříslušenství
 • montáž, oprava, servis, zkoušky a revize plynového zařízení na LPG k pohonu motorových vozidel
 • ..... (jiné související činnosti)

81. Opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží (kromě prostředků ortopedické povahy)  

82. Praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

 • praní, žehlení a mandlování prádla
 • opravy oděvů, oděvních doplňků, prádla a punčoch
 • opravy a údržba bytového textilu
 • vytahování deček
 • úschova kožichů
 • opravy deštníků a slunečníků
 • opravy a údržba jiného osobního zboží
 • sběr textilu a oděvů pro chemické čištění
 • čištění peří
 • údržba bytového textilu včetně koberců
 • ..... (jiné činnosti)

83. Opravy a údržba potřeb pro domácnost, sportovních potřeb a výrobků jemné mechaniky

 • broušení nožů, nůžek a nástrojů
 • opravy mechanických šicích strojů
 • opravy a servis sportovních potřeb
 • opravy hraček a dětských kočárků
 • opravy mechanických psacích strojů a počítačových strojů
 • opravy optických přístrojů
 • ..... (jiné opravy a služby)

84. Ubytovací služby

 • poskytování ubytování v ostatních ubytovacích zařízeních, které neposkytují stravovací služby (zejména v turistických ubytovnách, kempech, chatových osadách)
 • poskytování ubytování v jiných kategoriích staveb (bytových domech, v rodinných domech, ve stavbách pro individuální rekreaci), včetně poskytování snídaní v těchto stavbách s kapacitou do 10 lůžek

85. Pozemní doprava vyjma železniční a silniční motorové dopravy

 • osob kočárem a nemotorovými dopravními prostředky
 • nákladů potahem
 • přeprava břemen nosiči
 • doprava zásilek poslem
 • doprava lyžařskými vleky
 • doprava traktory
 • ..... (jiné související činnosti)

86. Skladování zboží a manipulace s nákladem

 • vykládka a nakládka železničních vozů a kontejnerů
 • překládka sypkých a kusových zásilek
 • skladování zboží
 • ..... (jiné související činnosti)

87. Technické činnosti v dopravě

 • provozování parkovišť bez ostrahy
 • provozování garáží bez ostrahy
 • dopravní značení
 • prověřování tras pro nadměrné náklady
 • logistické služby
 • ..... (další technické činnosti)

88. Potrubní doprava

 • doprava ropovodem
 • doprava jinými produktovody

89. Zasilatelství

 • vnitrostátní
 • mezinárodní

90. Zastavárenská činnost

 • poskytování úvěrů oproti zástavě věci movité
 • poskytování úvěrů oproti zástavě věci nemovité
 • ..... (další činnosti)

91. Realitní činnost

 • nákup a prodej nemovitostí
 • pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor (jsou-li poskytovány jiné než základní služby zajišťující jejich řádný provoz)
 • zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí
 • zprostředkování, nákupu, prodeje a pronájmu bytů a nebytových prostor
 • (jiné související činnosti)

92. Správa a údržba nemovitostí

 • správa nemovitostí 
 • domovnická činnost 
 • úklid bytových a nebytových prostor 
 • čištění budov 
 • čištění oken 
 • ..... (další činnosti) 

93. Pronájem a půjčování věcí movitých

 • pronájem s následnou koupí najaté věci
 • dopravních prostředků
 • strojů a zařízení pro zemědělství
 • strojů a zařízení pro průmysl
 • stavebních strojů
 • spotřebního zboží a oděvů
 • koní a jiných zvířat
 • sportovních potřeb
 • technických přístrojů pro domácnost
 • ..... (dalších věcí)

94. Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

 • poskytování užití software
 • implementace software
 • pronájem software
 • rozmnožování počítačových programů
 • poradenství v oblasti software
 • poradenství v oblasti hardware
 • poradenství v oblasti komunikací a počítačových sítí

95. Kopírovací práce

 • rozmnožování kopírovacími stroji nebo počítačovými tiskárnami na podkladě tiskové předlohy
 • potisk materiálů tamponovým tiskem
 • ..... (jiná obdobná činnost)

96. Zpracování dat, služby databank, správa sítí

 • zpracování dat
 • služby databank
 • správa sítí
 • ..... (další činnosti)

97. Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • výzkum a vývoj v oblasti ... (specifikovat)

98. Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

 • poradenství v oblasti financí a investic
 • organizační a ekonomické poradenství
 • podnikatelské poradenství

99. Činnost technických poradců v oblasti ...

 • stavebnictví a architektury
 • strojírenství, hutnictví a energetiky
 • chemie
 • potravinářství
 • zemědělství a lesnictví
 • činnost energetického auditora
 • ..... (jiné oblasti)
 •  

100. Poradenská činnost v oblasti společenských věd a rozvoje osobnosti

 • sociologie
 • rozvoje osobnosti
 • vizážistika a barvové poradenství
 • logopedické poradenství (s výjimkou klinické logopedie)
 • ..... (jiná obdobná činnost)

101. Testování, měření, analýzy a kontroly

 • provozování středisek kalibrační služby
 • výkon hydrometeorologických a meteorologických činností
 • chemické a mikrobiologické analýzy
 • měření radonu
 • služby osobní dozimetrie
 • posuzování vlastností zdrojů ionizujícího záření
 • měření hluku a vibrací
 • kontroly technických a sportovních zařízení
 • ..... (jiná měření, analýzy a kontroly)

102. Reklamní činnost a marketing

 • zpracování a výroba návrhů
 • šíření reklamy
 • průzkum trhu
 • ..... (jiné související činnosti)

103. Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • sekretářské služby
 • poskytování certifikačních služeb v oblasti elektronického podpisu
 • poskytování služeb při výkonu zadavatelských činností
 • poskytování úvěrů a půjček nebankovními subjekty
 • certifikace systémů řízení jakosti a ověřování odborné způsobilosti personálu
 • ..... (další činnosti)

104. Balicí činnosti

 • balení zboží mechanizovaným způsobem
 • ruční kompletace obalů a balení zboží
 • ..... (další související činnosti)

105. Příprava a vypracování technických návrhů  

106. Překladatelská a tlumočnická činnost

 • překlady z jazyka .... (uveden jazyk)
 • tlumočení v jazyce .... (uveden jazyk)

107. Agenturní činnost v oblasti kultury a umění  

108. Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí  

109. Návrhářská, designérská a aranžérská činnost

 • návrhářství v oblasti (uvést oblast)
 • aranžérská činnost
 • činnost modelek
 • ..... (další činnost)

110. Výuka jazyků

 • výuka (uvést jazyk)
 • výuka znakové řeči

111. Výuka v oblasti umění a společenského tance

 • hry na hudební nástroj (uvést nástroj)
 • výtvarného umění
 • baletu a uměleckého tance
 • výuka společenského tance
 • ..... (jiných činností)

112. Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

 • pořádání kurzů (uvést oblast, na kterou je kurz zaměřen)
 • pořádání seminářů a školení
 • ..... (další vzdělávací akce)

113. Výuka obsluhy (řízení) technických zařízení

 • výtahů
 • lyžařských vleků
 • zdvižných vozíků
 • sportovních létajících zařízení
 • dalších zařízení

114. Mimoškolní výchova a vzdělávání

 • péče o děti nad 3 roky věku v předškolních zařízeních
 • v soukromých školách a zařízeních sloužících odbornému vzdělávání v zařízeních nezařazených do sítě škol, školských a předškolních zařízení
 • jiná mimoškolní výchova a vzdělávání
 • doučování
 • výchovně vzdělávací činnost na dětských táborech

115. Opravy a údržba předmětů kulturní povahy (s výjimkou restaurování děl z oboru výtvarných umění, která nejsou kulturními památkami, ale jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií nebo se jedná o předměty kulturní hodnoty a s výjimkou obnovy kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo umělecko-řemeslnými pracemi)


116. Provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení

 • divadel a koncertních sálů
 • kin
 • muzeí a galerií
 • knihoven
 • botanických zahrad
 • ..... (dalších zařízení)

117. Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě

 • pořádání divadelních představení, koncertů, filmových a jiných audiovizuálních představení a estrádních produkcí
 • pořádání tanečních zábav a diskoték
 • činnosti konferenciéra, diskžokeje
 • provozování cirkusových představení a varieté
 • provozování pouťových atrakcí
 • rekreačních zábavních parků
 • provozování kulečníkových heren a obdobných zařízení sloužících zábavě
 • činnost zvukařů, osvětlovačů, kameramanů, produkčních, garderobiérů
 • ..... (další činnosti)

118. Organizování sportovních soutěží

 • organizování a pořádání sportovních soutěží
 • činnosti sloužící podpoře a propagaci sportu
 • činnost sportovců
 • činnost rozhodčích
 • ..... (další činnosti)

119. Činnost informačních a zpravodajských kanceláří  

120. Poskytování technických služeb

 • čištění ulic a udržování veřejných prostranství
 • čištění kotlů a tlakových nádob
 • dozor a mazání zdvihacích zařízení
 • potápěčské práce
 • práce s pracovními stroji a mechanismy
 • kopání hrobů
 • jednoduché přípravné a montážní práce
 • renovace tonerů
 • správa tržišť
 • ..... (další služby)

121. Poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob

 • provozování veřejných WC
 • provozování lázní a umýváren
 • ..... (jiné služby)
 • vlásenkářství
 • zhotovování charakterových masek
 • líčení pro modeling, fotografii, film, televizi a divadlo
 • ..... (další činnosti)

122. Poskytování služeb pro rodinu a domácnost

 • zajišťování chodu domácnosti
 • péče o děti
 • péče o osoby vyžadující zvýšenou péči
 • obstaravatelská činnost
 • ..... (další činnosti)

123. Poskytování služeb osobního charakteru

 • činnost seznamovacích a svatebních kanceláří
 • činnost astrologů, kartářek a numerologů
 • činnost grafologů
 • vyhotovování rodokmenů
 • doprovodné služby
 • provozování samoobslužných fotografických automatů
 • ..... (další činnosti)

124. Provozování poštovních a zahraničních poštovních služeb  


125. Výroba, obchod a služby jinde nezařazené v oblasti...

 • výroba .... (specifikovat druh výrobků)
 • obchod v oblasti ... (specifikovat zaměření)
 • služby v oblasti .... (specifikovat oblast)

 

Tato stránka je optimalizovaná pro veškeré moderní fulltextové vyhledávače v ČR i zahraničí a je zaregistrovaná ve stovkách internetových katalozích!

Tato stránka je velmi kvalitně optimalizována pro veškeré moderní fulltextové vyhledávače - servery , které se nacházejí v ČR a zahraničí. Jde např. o vyhledávače Google.com, Google.cz, Seznam.cz, Centrum.cz, Atlas.cz, Jyxo.cz, Yahoo.com a mnoho dalších. 

Vyhledávání

Anketa

Jak dlouho podnikáte?

1-2 roky (135)
14%

2-5 let (752)
76%

5 let a déle (107)
11%

Celkový počet hlasů: 994