Podnikání při mateřské dovolené

Jste na mateřské či rodičovské dovolené a chcete podnikat? Existují nějaká reálná omezení? Jste na mateřské a chcete realizovat své podnikatelské plány? Máte nárok na sociální dávky od státu a můžete zároveň podnikat? Poradíme Vám, jak na podnikání v době mateřství.

Rozdíly v podnikání na mateřské a rodičovské dovolené.
Z hlediska podnikání platí jak pro mateřskou i rodičovskou dovolenou zcela jiné podmínky. Proto si tyto dvě situace, které mohou nastat, vysvětlíme hned v začátku.

Podnikání na mateřské dovolené.
Nárok na mateřskou dovolenou platí pouze pro ženy - matky. Otec může tuto dovolenou využít pouze v nestandardních případech, které jsou uvedeny v Zákoně č. 187/2006, o nemocenském pojištění. Pokud podnikáte, nemáte na peněžitou pomoc v mateřství automaticky nárok. Pokud jako nastávající matka podnikáte, musíte pro výplaty této sociální dávky splnit hned několik podmínek a to u České správy sociálního zabezpečení:

1. V době pobírání peněžité pomoci v mateřství nesmíte osobně vykonávat samostatnou výdělečnou činnost.
2. Pro výplatu dávky musíte mít zaplacené pojistné na nemocenské pojištění.
3. Vaše účast na nemocenském pojištění musí trvat alespoň po dobu 180 dnů v období před porodem.

Pokud podnikáte, mateřskou nedostanete.
Zdravotní pojištění platí stát za ženu, která pobírá peněžitou pomoc v mateřství.
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že pokud matka podniká, nebo v průběhu mateřské dovolené začne podnikat, pak nemá nárok na peněžitou pomoc v mateřství.

Souběh mateřské dovolené a současného podnikání není podle současné úpravy zákona možný.

Podnikání na rodičovské dovolené.
Nárok na rodičovskou dovolenou má jak matka, tak i otec až do 4 let věku dítěte. Na rodičovskou dovolenou vzniká nárok, i když nebylo placeno nemocenské pojištění. Ovšem v tomto případě ztrácíte při žádosti možnost výběru ze tří variant rychlostí rodičovské dovolené. Platí automaticky pomalejší varianta čerpání. Důležité však je, že rodič může být výdělečně činný bez toho, aniž by ztratil právo na pobírání rodičovského příspěvku. Výše výdělku není navíc nijak omezena. V případě, že budete podnikat, jedná se o samostatnou výdělečnou činnost vedlejší.

Souběh rodičovské dovolené, pobírání rodičovského příspěvku a podnikání je proto možný za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. Vznikají běžné ohlašovací povinnosti vůči České správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně. Nutná je také registrace na finančnímu úřadu.
2. Dítě, které je mladší 3 let může navštěvovat jesle pro předškolní děti nejvýše po dobu 5 kalendářních dnů v měsíci.
3. Dítě, které je starší 3 let může navštěvovat mateřskou školu v rozsahu nepřesahujícím 4 hodiny denně nebo nejvýše 5 kalendářních dnů v měsíci.

 

Zdroj : www.socialni-davky.cz
 

Vyhledávání

Anketa

Jak dlouho podnikáte?

1-2 roky (135)
14%

2-5 let (752)
76%

5 let a déle (107)
11%

Celkový počet hlasů: 994