Podnikání při zaměstnání

Při zaměstnání samozřejmě podnikat můžete, je ovšem potřeba seznámit se s podmínkami osvč.

 

Jestliže chce být podnikatel považován za OSVČ vedlejší, musí to zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení oznámit. To je důležité zejména pro stanovení záloh.

Důchodovém pojištění platí jen ty OSVČ vedlejší, u kterých příjem po odpočtu výdajů dosáhne stanovené rozhodné částky. Pro rok 2011 je stanovena na 59 374 Kč, v roce 2010 činila 56 901 Kč. K důchodovému pojištění se ovšem může dobrovolně přihlásit.

V prvním roce podnikání se zálohy platit nemusí, v dalších letech záleží na výši příjmů. Měsíční minimální záloha na pojistné pro OSVČ vedlejší, která se k pojištění dobrovolně přihlásila nebo v předchozím roce překročila rozhodnou částku, činí do měsíce předcházejícího měsíci podání Přehledu za rok 2010 693 Kč. Od měsíce podání přehledu a následující měsíce se jedná o částku 723 Kč.

Účast na nemocenském pojištění je pro všechny OSVČ dobrovolná. Minimální pojistné nemocenského pojištění v roce 2011 činí 92 Kč měsíčně. Ovšem pokud se k nemocenskému pojištění přihlásí OSVČ vedlejší, stává se OSVČ hlavní s povinností platit minimální zálohy na důchodové pojištění bez ohledu na skutečnou výši příjmů.
 

Vyhledávání

Anketa

Jak dlouho podnikáte?

1-2 roky (135)
14%

2-5 let (752)
76%

5 let a déle (107)
11%

Celkový počet hlasů: 994