Definice podnikání

Co je vlastně podnikání ?

 


Podnikání je soustavná samostatná činnost určité osoby za účelem dosažení zisku. Obchodní zákoník podnikání definuje jako soustavnou činnost prováděnou samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní účet a odpovědnost za účelem dosažení zisku.

Samostatná činnost spočívá v tom, že určitá právnická nebo fyzická osoba samostatně rozhoduje o tom
jaké statky nebo služby bude na trhu poskytovat
jakým způsobem a kde bude své produkty vytvářet
s kým bude spolupracovat
jakým způsobem bude provoz financován
jaká bude právní forma podnikání
jakým způsobem se budou tvořit ceny
jakého zisku se má dosahovat

podnikat mohou fyzické i právnické osoby.


Fyzické osoby

Fyzické osoby mohou podnikat. na základě živnostneského listu, či koncesní listiny, podle toho, zda se jedná o živnost ohlašovací, či koncesovanou a podnikat se může od zapsání do živnostenského rejstříku. Někdy jsou zapisovány do obchodního rejstříku i fyzické osoby.

Výjimku, kde nejde podnikat na základě živnostenského listu ani koncesní listiny tvoří například soukromí detektivové. Tyto výjimky jsou popsány v zákoně.

 


Právnické osoby

Právnické osoby, tedy obchodní společnosti(a.s., s.r.o., k.s., v.o.s.), mohou podnikat také na základě živnostenského listu, ale fyzické osoby firmu zakládájící musí sepsat společenskou smlouvu a společnost vzniká po zapsání do obchodního rejstříku.
 

A kdo je vlastně podnikatel ?

 

Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba samostatně výdělečně činná.


Podnikatel v ČR je definován v § 2 odst. 2 Obchodního zákoníku. Je jím fyzická nebo právnická osoba, tuzemská nebo zahraniční:

- osoba zapsaná do Obchodního rejstříku
- osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění
- osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (např. lékař, advokát, daňový poradce)
- fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštních předpisů (tzv. hospodařící rolník)
 

Tato stránka je optimalizovaná pro veškeré moderní fulltextové vyhledávače v ČR i zahraničí a je zaregistrovaná ve stovkách internetových katalozích!

Tato stránka je velmi kvalitně optimalizována pro veškeré moderní fulltextové vyhledávače - servery , které se nacházejí v ČR a zahraničí. Jde např. o vyhledávače Google.com, Google.cz, Seznam.cz, Centrum.cz, Atlas.cz, Jyxo.cz, Yahoo.com a mnoho dalších. 

Vyhledávání

Anketa

Jak dlouho podnikáte?

1-2 roky (135)
14%

2-5 let (752)
76%

5 let a déle (107)
11%

Celkový počet hlasů: 994

TOPlist