Právní formy podnikání

 

Právní forma podnikání určuje typ podnikatelského subjektu, který se věnuje podnikání. Je definována v soustavě práva daného státu (ČR, SRN,…) nebo společenství (EU, USA, apod.).


V ČR jsou běžné následující právní formy podnikání:
OSVČ - osoba samostatně výdělečně činná, tedy tzv. fyzická osoba podnikající na vlastní účet a zodpovědnost (živnostník, samostatně výdělečný umělec apod.)
sdružení podnikatelů - sdružení několika OSVČ fakturujících pod jedním jménem, jinak převážně samostatní
obchodní společnost 
v. o. s. - veřejná obchodní společnost, sdružení několika OSVČ vystupujících pod jedním jménem
k. s. - komanditní společnost, dva druhy společníků (komandisté a komplementáři)
s. r. o., někdy též spol. s r.o. - společnost s ručením omezeným, právnická osoba ručící určitou upsanou částkou
a. s. - akciová společnost, je vedena správní radou, nejvyšším orgánem je valná hromada akcionářů
e. s. - evropská společnost
evropské hospodářské zájmové sdružení
družstvo - sdružení fyzických i právnických osob ručící členskými podíly a vystupující převážně jako právnická osoba, vedeno je předsednictvem, nejvyšším orgánem je členská schůze.
nadace, neziskové organizace apod. - zvláštní typy podnikatelských subjektů, zpravidla definované zvláštními zákony, často plnící sociální a humanitární funkce.


Definice právnických osob a jejich vztahů jsou uvedeny zejména v Občanském zákoníku, Obchodním zákoníku a dalších předpisech. Ne všechny právnické osoby musí být podnikatelským subjektem, ale mohou být například akcionáři, členy družstev atp.
 

Tato stránka je optimalizovaná pro veškeré moderní fulltextové vyhledávače v ČR i zahraničí a je zaregistrovaná ve stovkách internetových katalozích!

Tato stránka je velmi kvalitně optimalizována pro veškeré moderní fulltextové vyhledávače - servery , které se nacházejí v ČR a zahraničí. Jde např. o vyhledávače Google.com, Google.cz, Seznam.cz, Centrum.cz, Atlas.cz, Jyxo.cz, Yahoo.com a mnoho dalších. 

Vyhledávání

Anketa

Jak dlouho podnikáte?

1-2 roky (135)
14%

2-5 let (752)
76%

5 let a déle (107)
11%

Celkový počet hlasů: 994

TOPlist