Novela živnostenského zákona

www.podnikatel.cz/clanky/novela-zivnostenskeho-zakona/ 

Živnostenský list

Podnikání na živnostenský list je v ČR (a i v ostatních civilizovaných státech ) nejjednodušší a zároveň nejběžnější forma podnikání. Počet majitelů živnostenských listů se v ČR pohybuje kolem 1 miliónu tj. počet majitelů živnostenského oprávnění. Aktivních podnikatelů (živnost, s.r.o.) je přitom o něco méně - podnikatelů bez zaměstnanců cca 550 000, podnikatelů se zaměstnanci cca 200 000.

 


Jaké jsou výhody a nevýhody živnostenského oprávnění?

Podnikatel zahajující živnost má minimální náklady spojené s investicí finanční částky potřebné pro vytvoření základního jmění. V případě obchodních společností je tomu zcela jinak (v případě s.r.o. musí zapsat základní jmění ve výši 200 000 Kč). Jedinou povinnou platbou pro živnostníka je částka za živnostenský list (1 000 Kč).

Další plus pro živnost je zcela určitě administrativa. Ta se dá včetně účetnictví zvládnout vlastními silami. Daňové poradce či právníky si proto může živnostník sjednávat pouze ve výjimečných či krizových situacích. A nebo zkrátka proto, že ho administrativní činnost unavuje a rozptyluje od skutečného podnikání.

 

Zatím se zdá, že podnikání přes živnostenské oprávnění je pro začínajícího podnikatele ta nejlepší varianta, nicméně i tato varianta ma své uřčité nevýhody.

Podnikatel vystupuje jako fyzická osoba, čož ne vždy může být přínosem ( např. při vyřizování úvěrů v bance apod. )

 

Co je živnost dle zákona

 


"Živnost je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem."Jak získat "živnostenský list" (výpis ze živnostenského rejstříku)

1. Všeobecné podmínky

Každá osoba, která chce provozovat živnost, musí splňovat všeobecné podmínky dané živnostenským zákonem (§ 6).

a) dosažení věku 18 let
b) způsobilost k právním úkonům (hovorově řečeno svéprávnost)
c) bezúhonnost (bezúhonnými osobami jsou osoby s čistým výpisem z Rejstříku trestů, popřípadě osoby se zápisem v Rejstříku, jimž byl za úmyslný trestný čin nesouvisející s podnikáním uložen podmíněný trest, nebo nepodmíněný trest v délce maximálně jednoho roku).


2. Volba živnosti

Živnosti volné

K provozování volných živností musí být splněny pouze všeobecné podmínky dané živnostenským zákonem (krok 1). K jejich provozování tedy není potřeba prokazovat odbornou způsobilost nebo vzdělání. V praxi může provozovat živnosti volné kdokoli. Zatímco původní živnostenský zákon obsahoval 125 druhů volných živností, přičemž pro každou živnost bylo potřeba nechat si vystavit nový živnostenský list v ceně 1000 Kč, novela živnostenského zákona platná od 1.7.2008 seznam volných živností sloučila v jednu univerzální volnou živnost! Osoba usilující o živnost pouze živnostenskému úřadu nahlásí, které z volných živností bude v rámci svého podnikání vykonávat (příloha č. 4 živnostenského zákona obsahuje 80 oborů činností). To vše v rámci jednoho poplatku 1000 Kč.


Živnosti řemeslné

Řemeslné živnosti jsou vymezeny v příloze č. 1 živnostenského zákona. K získání živnosti potřebné k jejich provozování je třeba splnit všeobecné podmínky + zvláštní podmínky odborné způsobilosti vymezené paragrafem 20 až 22 živnostenského zákona. Zvláštními podmínkami je míněno například vyučení v příslušném oboru, maturitní zkouška na střední škole v oboru nebo diplom dokládající absolvování vysoké školy v oboru.

Jednotlivé řemeslné živnosti jsou následující: Kovářství, podkovářství; zámečnictví, nástrojářství; truhlářství, podlahářství; řeznictví, uzenářství; zlatnictví, klenotnictví; zednictví; holičství, kadeřnictví, hostinská činnost...

Živnosti vázané

Vázané živnosti jsou vyjmenovány v příloze č. 2 živnostenského zákona a pro každý jednotlivý obor těchto živností jsou vyžadovány jiné podmínky pro splnění odborné způsobilosti.


Živnosti koncesované

Koncesované živnosti se od živností ohlašovacích (volné, řemeslné a vázané) "nepatrně odlišují". Koncesi živnostenskému úřadu totiž neohlašujeme, nýbrž o nížádáme. Koncesované živnosti jsou tedy takové živnosti, k jejichž provozování je třeba státní souhlas podle zvláštního zákona. Koncese proto nemůže být udělena bez kladného vyjádření příslušného orgánu státní správy, např. Ministerstva vnitra, České národní banky, Českého telekomunikačního úřadu apod.

Výčet koncesovaných živností obsahuje příloha č. 3 živnostenského zákona.

 

Tagy

Živnost, živnosti, živnostník, živnost volná, živnost vázaná, živnost řemeslná, živnost konsesovaná, seznam živností

 

Tato stránka je optimalizovaná pro veškeré moderní fulltextové vyhledávače v ČR i zahraničí a je zaregistrovaná ve stovkách internetových katalozích!

Tato stránka je velmi kvalitně optimalizována pro veškeré moderní fulltextové vyhledávače - servery , které se nacházejí v ČR a zahraničí. Jde např. o vyhledávače Google.com, Google.cz, Seznam.cz, Centrum.cz, Atlas.cz, Jyxo.cz, Yahoo.com a mnoho dalších. 

Vyhledávání

Anketa

Jak dlouho podnikáte?

1-2 roky (135)
14%

2-5 let (752)
76%

5 let a déle (107)
11%

Celkový počet hlasů: 994

TOPlist