Podnikatelský plán

 

 

Podnikatelský plán (Business Plan)

Podnikatelský plán je dokument shrnující podstatné informace o podniku, o jeho prostředí a historii, jeho minulé a současné aktivity, jeho krátkodobé a dlouhodobé cíle.

Podnikatelský plán má obvykle tyto standardní části:

• Historická analýza podniku, jeho výkonnost a finanční situace v průběhu let;
• Poslání nebo důvod existence, popis krátkodobých a dlouhodobých cílů podnikatele, odrážející poptávku nebo obchodní příležitosti, a řada postupných kroků, umožňujících podniku dosahovat blízkých i vzdálených cílů, a jejich časové určení;
• Popis předmětu podnikání, trhu a konkurence, místa podnikání, provozních prostor a jiných zařízení, managementu a personálu;
• Provozní plán a rozpočet ve formě: prognózy budoucích provozních výsledků; finanční situace dnešní a pro příští roky; hotovostní tok společnosti v budoucnu (alespoň pro pět příštích let);
• Předpokládané zdroje financování vyžadované podnikem k uspokojení jeho potřeby dosáhnout cílů.

Jako ukázka a příklad správného podnikatelského zámětu nejlépe poslouží vzor - osnovu :

Osnova

1. Úvod a shrnutí
1.1. Obchodní příležitosti a strategie
1.2. Cílový trh a předpoklady jeho vývoje
1.3. Konkurenční přednosti
1.4. Ekonomika, ziskovost a potenciál obchodního úspěchu
1.5. Tým společnosti
1.6. Nabídka finanční příležitosti
2. Popis podniku
2.1. Předměty podnikání
2.2. Společnost a její záměr
2.3. Výrobky a služby
2.4. Strategie vzniku a rozvoje
3. Průzkum a analýza trhu
3.1. Zákazníci
3.2. Rozsah a trendy trhu
3.3. Konkurence a její omezení
3.4. Předpokládaný podíl na trhu a objem prodeje
3.5. Průběžné hodnocení trhu
4. Ekonomika podniku
4.1. Celkový a provozní zisk
4.2. Ziskový potenciál a předpoklad trvání ziskovosti
4.3. Pevné, proměnné a poloproměnné náklady
4.4. Doba do dosažení bodu zvratu (v měsících nebo letech)
4.5. Doba do dosažení pozitivního toku hotovosti
5. Marketingový plán
5.1. Celková tržní strategie
5.2. Cenová politika
5.3. Odbytová taktika
5.4. Politika servisu a záruk
5.5. Inzerování a reklama
5.6. Distribuce
6. Plánování a technická příprava rozvoje
6.1. Výchozí stav a úkoly rozvoje
6.2. Obtíže a rizika
6.3. Zdokonalování výrobků a nové výrobky
6.4. Náklady (investice)
6.5. Problémy vlastnických práv
7. Výroba a provozní plán
7.1. Provozní cyklus
7.2. Zeměpisné umístění
7.3. Objekty a venkovní zařízení
7.4. Strategie a plány
7.5. Předpisové a právní problémy
8. Řídící tým - management
8.1. Organizace
8.2. Zaměstnanci vedení podniku
8.3. Platy a odměny managementu a vlastníků
8.4. Ostatní investoři
8.5. Zaměstnanci
8.6. Představenstvo společnosti
8.7. Akcionáři nebo společníci, jejich práva a omezení
8.8. Profesionální poradci a ostatní služby
9. Harmonogram realizace
10. Finanční analýza
10.1. Současná výsledovka a rozvaha
10.2. Plánovací výsledovky
10.3. Plánovací rozvahy
10.4. Analýzy hotovostního toku
10.5. Finanční vnitřní míra návratnosti
10.6. Citlivostní analýza
10.7. Přehledné shrnutí závěrů
11. Ekonomická analýza
11.1. Soulad se strategií programu
11.2. Zdůvodnění projektu
11.3. Cíle a vymezení projektu
11.4. Analýza nákladů a užitků variantních řešení (kvantitativní a finanční
  vyjádření)
  11.5. Ekonomická vnitřní míra návratnosti
11.6. Porovnání variantních řešení
12. Analýza rizik
13. Financování projektu
14. Přílohy

 

Tagy

Rady a nápady na podnikání, podnikatelsky zamer, podnikatelský záměr vzor, podnikatelský záměr osnova, podnikatelský plán, podnikatelské nápady, zajímavé napady na podnikání, Podnikání a inovace, Inspirace na podnikání, založení restaurace, cukrárna, kavárna

 
 

Tato stránka je optimalizovaná pro veškeré moderní fulltextové vyhledávače v ČR i zahraničí a je zaregistrovaná ve stovkách internetových katalozích!

Tato stránka je velmi kvalitně optimalizována pro veškeré moderní fulltextové vyhledávače - servery , které se nacházejí v ČR a zahraničí. Jde např. o vyhledávače Google.com, Centrum.cz, Atlas.cz, Jyxo.cz, Yahoo.com, Seznam.cz a mnoho dalších.
 

EN

Vyhledávání

Anketa

Jak dlouho podnikáte?

1-2 roky (135)
14%

2-5 let (752)
76%

5 let a déle (107)
11%

Celkový počet hlasů: 994

TOPlist