Podnikatelský záměr vzor

 

Podnikatelský záměr vzor, aneb důležitá kritéria pro zhodnocení Vašeho záměru.

 

1. Úvod do problematiky
2. Strategie
2.1 Strategické plánování 
2.1.2 Identifikace strategických obchodních jednotek (SBU) 
2.1.3 Identifikace nových tržních příležitostí 
2.2 Formulace cíle 
2.3 Určení strategie 
2.4 Marketingový plán 
2.4.1 Situace na trhu 
2.4.2 Situace v distribuci 
2.4.3 Situace v makroprostředí 
2.4.4 Rozbor příležitostí a hrozeb 
2.4.5 Rozbor silných a slabých stránek 
2.4.6 Cíle 
2.4.7 Marketingová strategie 
2.4.8 Kontrola marketingového úsilí 
3 Marketingový výzkum 
3.1 Marketingový zpravodajský systém 
3.2 Proces marketingového průzkumu 
3.3 Analýza marketingového prostředí 
3.3.1 Účastníci mikroprostředí 
3.3.2 Porterova analýza 
3.4 Analýza konkurence 
3.4.1 Jak odlišit naši nabídku od nabídky konkurence? 
3.4.2 Analýza konkurence na vybraných lokálních trzích 
3.5 Analýza zákazníka 
3.5.1 Spotřební přidaná hodnota (neboli spotřebitelská hodnota pro zákazníka) 
4 Analýza makroprostředí 
4.1 Definice klíčových oblastí a nástin průběhu analýzy 
4.2 Demografické prostředí 
4.3 Sociální a kulturní trendy 
4.4 Technologické prostředí 
5. Technicko-ekonomická studie
5.1 Stručný souhrn 
5.2 Výchozí údaje a vývoj projektu 
5.3 Kapacita trhu 
5.4 Vstupy, lokalizace a prostředí 
5.5 Technické řešení projektu 
5.6 Logistika a IS/IT 
5.7 Pracovní síly 
5.8 Plán realizace 
5.9 Rizika projektu 
5.10 Finanční a ekonomické vyhodnocení projektu 
5.10.1 Náklady 
5.10.2 Peněžní příjmy z investice 
5.10.3 Výnosy 
5.10.4 Ukazatelé hodnocení efektivnosti 
6 Formulace podnikových funkcí 
7 Přiřazení procesů do útvarů 
8 Personální management 
8.1 Úloha manažera lidských zdrojů (personálního manažera) 
8.1.1 Plánování, získávání a výběr pracovníků 
8.1.2 Hodnocení pracovníků a jejich výkonu 
8.1.3 Podnikové vzdělání 
9 Pracovní podmínky a sociální péče 
10 Motivace pracovního chování 
10.1 Mzdová politika firmy 
10.2 Sociální výhody 
11 Charakteristika činností centrály a prodejen 
11.1 Centrála 
11.2 Prodejny 
11.2.1 Atmosféra prodejny 
12 Organizační kultura 
12.1 Zásady profesionálního chování 
12.2 Prevence korupce 
12.3 Předcházení konfliktu zájmů 
12.4 Ochrana důvěrných informací 
12.5 Zajištění otevřené soutěže 
12.6 Vedení přesných záznamů 
13 Organizační řád, organizační struktura a informační systém společnosti Sen -market, v.o.s. 
13.1. Organizační řád
13.2 Organizační struktura 
13.3 Vnitřní informační systém
 

 

 

Tagy

Rady a nápady na podnikání, podnikatelský záměr, podnikatelský záměr vzor, podnikatelský záměr osnova, podnikání a inpvace,  jak podnikat, založení restaurace, kavárna, cukrárna
 
 

Tato stránka je optimalizovaná pro veškeré moderní fulltextové vyhledávače v ČR i zahraničí a je zaregistrovaná ve stovkách internetových katalozích!

Tato stránka je velmi kvalitně optimalizována pro veškeré moderní fulltextové vyhledávače - servery , které se nacházejí v ČR a zahraničí. Jde např. o vyhledávače Google.com, Centrum.cz, Atlas.cz, Jyxo.cz, Yahoo.com, Seznam.cz a mnoho dalších.
 

Vyhledávání

Anketa

Jak dlouho podnikáte?

1-2 roky (135)
14%

2-5 let (752)
76%

5 let a déle (107)
11%

Celkový počet hlasů: 994

TOPlist